Většina výkonů prováděných v našem zdravotnickém zařízení je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Ceník zdravotnických služeb neplacených z veřejného zdravotního pojištění:

vyplnění tiskopisu pro účely úrazového pojištění300,- Kč
vyplnění tiskopisu „posudek o bolestném“300,- Kč
lékařská zpráva na vyžádání300,- Kč
aplikace do kloubu (obstřik)50,- Kč

Pacienti bez platného pojištění:

cena za ošetření či vyšetření je kalkulovaná jako počet bodů za příslušné výkony x 2,- Kč