Centrum pro artroskopii, sportovní traumatologii a ortopedii - pracoviště Kroměříž
a ortopedická ambulance v Bystřici pod Hostýnem

MUDr. Jan Vejrosta

»  operace » kladívková deformita prstu nohy

Operace kladívkové deformity prstu nohy

Pozorně si prosím přečtěte následující informace! V případě, že jim dostatečně nerozumíte nebo budou tyto informace pro Vás nedostatečné, požádejte Vašeho lékaře o jejich dodatečné vysvětlení.

Kladívkový prst (digitus hamatus) je častou deformitou nohy. Zpravidla bývá v komplexu tzv. „statické deformity přednoží“. Vzniká důsledkem poklesu příčné klenby a přetížením přední partie nohy. Často dochází ke zkrácení šlachy natahovače příslušného prstu, mění se postavení prstu, tlakem obuvi vzniká otlak na kůži i zhrubění na kosti. Postupně vznikají degenerativní změny, zejména na mezičlánkových kloubech prstu. Při dlouhodobé bolesti, větší deformitě a po selhání konzervativních způsobů léčby doporučujeme operační řešení.

Samotná operace se provádí v lokální anestezii, pouze pokud je kombinována s operačním výkonem na palci nohy (což bývá poměrně často), pak provádíme lokální anestezii s tzv. analgosedací, popřípadě v anestezii celkové.

Dle konkrétního nálezu, věku pacienta a závažnosti deformity prstu volíme typ operačního zákroku. Při operaci odstraníme bolestivý kožní otlak („kuří oko“) a odstraníme část základního článku příslušného prstu. Po operaci je prst vždy mírně zkrácen. Pooperační rekonvalescence a doba do plné zátěže nohy je odvislá od použitého typu operace a pohybuje se v rozmezí 3-6 týdnů při nekomplikovaném průběhu.

Žádný lékař ani pracoviště Vám nemůže garantovat nekomplikovaný průběh operace a pooperačního rekonvalescence. Komplikace během operace a po ní se v určitém, i když velmi malém, procentu vyskytují a je tedy nutné, abyste si těchto možných komplikací byl(a) vědom(a). Lze říci, že pravděpodobnost výskytu komplikace je přímo úměrná přítomnosti rizikových faktorů. Těmi mohou být pokročilý vek, přítomnost dalších onemocnění (diabetes mellitus, ateroskleróza, onemocnění srdce a plic atd.), nesprávná životospráva (obezita, kouření) a vetší rozsah operačního výkonu. Vyšší riziko komplikací mají samozřejmě pacienti, nedodržující pokyny lékaře.

Mezi komplikace, hrozící obecně při jakékoliv operaci, patří krvácení během operace a po ní, infekce, roztržení operační rány, prodloužené hojení rány, tvorba hypertrofických až keloidních jizev, alergická reakce na desinfekci, použitá léčiva nebo šicí a obvazový materiál. Při vážných komplikacích může být nutná opakovaná operace. Komplikace při a po operaci se mohou objevit i přes naši maximální možnou snahu jim zabránit. Většina komplikací je však řešitelných. Tato informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře nebo operatéra na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu ještě zajímá. I sebelépe provedeným výkonem nelze splnit nerealistické očekávání.

PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ!

Informovaný souhlas k prohlédnutí a k vytištění ve formátu PDF.

Aktualizováno: 7. 12. 2020

• MUDr. Jan Vejrosta •