Centrum pro artroskopii, sportovní traumatologii a ortopedii - pracoviště Kroměříž
a ortopedická ambulance v Bystřici pod Hostýnem

MUDr. Jan Vejrosta

»  operace » operace lokte - radiální či ulnární epikondylitidy

Operace lokte
radiální či ulnární epikondylitidy

Pozorně si prosím přečtěte následující informace!. V případě, že jim dostatečně nerozumíte, nebo budou tyto informace pro Vás nedostatečné, požádejte Vašeho lékaře o jejich dodatečné vysvětlení.

Názvem epikondylitida označujeme úponové bolesti na zevní (vnitřní) straně lokte v oblasti úponů natahovačů ruky a prstů. Patří mezi nejčastěji se vyskytující entezopatie (postižení svalových úponů).

Na vznik potíží má vliv více faktorů. Na prvním místě jde však o přetížení s následnými poruchami mikrocirkulace na přechodu svalu a šlachy do kosti se zánětlivou reakcí v oblasti úponů.

V případech, kdy předchozí konzervativní léčba (protizánětlivé léky, masti, rehabilitace, protizánětlivé místní obstřiky) nevede k ústupu potíží, přistupujeme k léčbě operační.

Námi používaná operační metoda spočívá v uvolnění svalového úponu na zevní (vnitřní) straně a snesení tenké kostní lamely z místa pod úponem. Svalový úpon pak přišijeme nepatrně níže s menším napětím svalového úponu. Pooperačně přikládáme ortézu, závěs končetiny nebo i sádrovou dlahu až do odstranění stehů, pak následuje postupné rozcvičení a posilování svalů a zatěžování. Operaci provádíme nejčastěji v celkové anestesii, je však možné i místní znecitlivění v kombinaci s celkovým podáním uklidňujících léků (analgosedace).

Žádný lékař ani pracoviště Vám nemůže garantovat nekomplikovaný průběh operace a pooperačního rekonvalescence. Komplikace během operace a po ní se v určitém, i když velmi malém, procentu vyskytují a je tedy nutné, aby jste si těchto možných komplikací byl(a) vědom(a). Lze říci, že pravděpodobnost výskytu komplikace je přímo úměrná přítomnosti rizikových faktorů. Těmi mohou být pokročilý vek, přítomnost dalších onemocnění (diabetes mellitus, ateroskleróza, onemocnění srdce a plic atd.), nesprávná životospráva (obezita, kouření) a vetší rozsah operačního výkonu. Vyšší riziko komplikací mají samozřejmě pacienti, nedodržující pokyny lékaře.

Mezi všeobecné komplikace, hrozící obecně při jakékoliv operaci, patří krvácení během operace a po ní, infekce, roztržení operační rány, prodloužené hojení rány, tvorba hypertrofických až keloidních jizev, alergická reakce na desinfekci, použitá léčiva nebo šicí a obvazový materiál. Při vážných komplikacích může být nutná opakovaná operace.

Mezi specifické komplikace patří recidiva onemocnění, která se i přes správně provedenou operaci u části pacientů vyskytuje. Příčinou je je obnovení zánětlivé reakce v úponu.

Komplikace při a po operaci se mohou objevit i přes naši maximální možnou snahu jim zabránit. Většina komplikací je však řešitelných. Tato informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře nebo operatéra na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu ještě zajímá. I sebelépe provedeným výkonem nelze splnit nerealistické očekávání.

PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ!

Informovaný souhlas k prohlédnutí a k vytištění ve formátu PDF.

Aktualizováno: 7. 12. 2020

• MUDr. Jan Vejrosta •