Centrum pro artroskopii, sportovní traumatologii a ortopedii - pracoviště Kroměříž
a ortopedická ambulance v Bystřici pod Hostýnem

MUDr. Jan Vejrosta

»  operace » uvolnění šlach palce ruky pro zánět (de Quervainova nemoc)

Uvolnění šlach palce ruky pro zánět
(de Quervainova nemoc)

Pozorně si prosím přečtěte následující informace!. V případě, že jim dostatečně nerozumíte, nebo budou tyto informace pro Vás nedostatečné, požádejte Vašeho lékaře o jejich dodatečné vysvětlení.

Schema uvolneni slach

De Quervainova nemoc je onemocnění postihující šlachy dlouhého odtahovače (abductor pollicis longus)  a krátkého natahovače (extensor pollicis brevis). Uvedené šlachy v oblasti zápěstí probíhají ve společném obalu a při probíhajícím zánětu dochází k zesílení šlach, které brání jejích hladkému průchodu ve společném prostoru. Násilný průchod místa zduření při pohybech prstu způsobuje bolest, zvýšené tření v místě zesílení zesiluje místní zánětlivou reakci obalu šlachy, provázenou otokem a dalším zduřením.

Příčina choroby není vždy jasná. Častěji se vyskytuje u pacientů s revmatoidní artritidou, dnou či cukrovkou nebo po předchozích operačních výkonech na ruce.

Cílem léčby uvedeného onemocnění je obnovit hladký průchod šlach společným obalem. Pokud není úspěšná předchozí léčba, je pak (ve většině případů ) indikována léčba operační.

Operace se provádí ambulantně, v místním znecitlivění a spočívá v podélním protětí společného šlachového obalu, které tak přestane bránit volnému pohybu zesílených šlach. Plně zatěžovat ruku je možné v podstatě okamžitě po odstranění stehů, což je asi desátý den po operaci.

Mezi všeobecné komplikace, hrozící obecně při jakékoliv operaci, patří krvácení během operace a po ní, infekce, roztržení operační rány, prodloužené hojení rány, tvorba hypertrofických až keloidních jizev, alergická reakce na desinfekci, použitá léčiva nebo šicí a obvazový materiál. Při vážných komplikacích může být nutná opakovaná operace.

Mezi specifické komplikace patří recidiva onemocnění, která se i přes správně provedenou operaci u části pacientů občas vyskytuje. Příčinou je obnovení zánětlivé reakce v obalech šlachy.

Komplikace při a po operaci se mohou objevit i přes naši maximální možnou snahu jim zabránit. Většina komplikací je však řešitelných. Tato informace jistě nemůže být vyčerpávající. Ptejte se proto, prosím, svého ošetřujícího lékaře nebo operatéra na všechno, co Vás ve vztahu k plánovanému operačnímu výkonu ještě zajímá. I sebelépe provedeným výkonem nelze splnit nerealistické očekávání.

PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ!

Informovaný souhlas k prohlédnutí a k vytištění ve formátu PDF.

Aktualizováno: 7. 12. 2020

• MUDr. Jan Vejrosta •