Centrum pro artroskopii, sportovní traumatologii a ortopedii - pracoviště Kroměříž
a ortopedická ambulance v Bystřici pod Hostýnem

MUDr. Jan Vejrosta

»  operace » artroskopie kolene

Artroskopie kolene

Pozorně si prosím přečtěte následující informace!. V případě, že jim dostatečně nerozumíte, nebo budou tyto informace pro Vás nedostatečné, požádejte Vašeho lékaře o jejich dodatečné vysvětlení.

Artroskopie kolene

Artroskopie kolene

Artroskopie je operační zákrok, v našem zařízení se provádí zpravidla formou ambulantního výkonu. Zákrok se provádí v celkové anestezii. Před celkovou anestezií musí pacient zůstat nejméně 6 hodin lačný, nesmí tedy nic jíst ani pít. Jak užít dlouhodobě užívané léky pacientovi sdělí jeho ošetřující lékař. Kůže operovaného kloubu a jeho bezprostřední okolí se musí oholit, na operačním sále se potom tato oblast natírá dezinfekčním roztokem. Je třeba předem upozornit na případnou alergii na tyto přípravky.

Vlastní operace, artroskopie, je metoda, při které k otevření a prohlédnutí kloubu postačí zpravidla dvě drobné ranky, kterými se do kloubu zavádějí speciální nástroje a kamera. Tato přenáší obraz vnitřního kloubu na televizní obrazovku, kde jej sleduje operatér. Speciálními velmi jemnými nástroji vyšetří veškeré nitrokloubní struktury (chrupavky, kloubní pouzdro, vazy, menisky), a stanoví tak přesnou diagnózu. Tímto způsobem lze přímo provést i ošetření event. poškození chrupavky či menisku za použití výše zmíněných speciálních nástrojů. Po ukončení operace se ranky se zašijí, zpravidla každá jedním stehem.

Pooperační průběh

Po celkové anestezii se může objevit pocit na zvracení, ale většinou jen krátce a stav se sám upraví, nebo lze případně podat příslušný lék. Pooperační bolest je přirozená, bude tlumena příslušnými léky. Následující jeden až dva dny po operaci se může objevit lehce zvýšená teplota, která neznamená komplikaci, jedná se o přirozený jev.

Následná péče po artroskopii

Je dána především charakterem poškození kolene. Tím se řídí další odlehčení s francouzskými holemi, intensita rehabilitace atd. Zde je nutné konkrétní doporučení operatéra a dle nálezu navržen optimální postup.

Možné komplikace

Při artroskopii existuje velmi malé riziko vzniku infekce kloubu. Ta se řeší podáním antibiotik, popř. zavedením drenáže kloubu. Možnost poranění větších cév a nervů je při správné operační technice minimální. Z celkových komplikací, které mohou provázet jakoukoliv operaci, je třeba zmínit především riziko vzniku žilní trombozy (vytvoření krevní sraženiny v žilách). Ve vyjímečných případech může dojít tímto k plicní embolii, kdy se sraženina může uvolnit a krví se dostat do plic a zde ucpat plicní tepny. Zvýšené riziko žilní trombózy mají pacienti s křečovými žilami, obézní pacienti, ženy užívající hormonální antikoncepci. V těchto případech se preventivně podávají léky, které toto riziko výrazně snižují. V prevenci má dále velký význam včasná rehabilitace. Obecně vyšší výskyt komplikací mají pacienti vyššího věku, obézní, s cukrovkou, vysokým tlakem, onemocněním srdce…. Na tyto okolnosti je vždy třeba upozornit lékaře.

PROSÍM, PTEJTE SE NA VŠECHNO, CO SE VÁM ZDÁ DŮLEŽITÉ!

Informovaný souhlas k prohlédnutí a k vytištění ve formátu PDF.

Aktualizováno: 7. 12. 2020

• MUDr. Jan Vejrosta •