Centrum pro artroskopii, sportovní traumatologii a ortopedii - pracoviště Kroměříž
a ortopedická ambulance v Bystřici pod Hostýnem

MUDr. Jan Vejrosta

»  náš tým

Ortoped MUDr. Jan Vejrosta

Kvalifikace a kurzy

MUDr. Jan Vejrosta

Lékařská fakulta University J.E. Purkyně v Brně obor všeobecné lékařství absolvoval v r.1988

Atestace v oboru chirurgie I. st. v r. 1992

Atestace v oboru ortopedie I. st. v r. 1995

Atestace v oboru ortopedie II. st. v. r. 2000

Kurz sonografie dětského kyčelního kloubu Bulovka 12.-13.1.1996.

Francouzský kurz ortopedické chirurgie nohy Brno 27. - 29. 9. 2007

Osvědčení k výkonu lékařské praxe pro obor chirurgie 1.4.1995

Osvědčení o specializované způsobilosti lékaře v oboru ortopedie 17.4.2007

Licence pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce, pro poskytování poradenských služeb pro obor ortopedie 30.6.2001

Licence pro výkon vedoucí lékař-primář pro obor ortopedie 29.11.2003

Anesteziolog MUDr. Dagmar Rumpová

MUDr. Dagmar Rumpová

Kvalifikace a kurzy

Absolvovala Lékařskou fakultu UP Olomouc v r.1991

Atestace I. stupně v obouru anesteziologie a resuscitace v r.1994

Atestace II. stupně v oboru enesteziologie a resuscitace v r.1999

Osvědčení k vykonávání lékařské činnosti v oboru algeziologie ( léčba bolesti) v r. 2002

MUDr. Dagmar Rumpová pracuje dále na poloviční úvazek na oddělní ARO Kroměřížské nemocnice a.s. a podílí se na operačních výkonech Centra žilní chirurgie Kojetín.

Ortoped MUDr. Arnošt Škrabal

Anesteziologická sestra Jana Madejová

Instrumentační sestra Marie Záhořáková

Zdravotní sestra Petra Klennerová

Zdravotní sestra Radka Řezáčová

Zdravotní sestra Objednávky
 Kroměříž
 staré číslo 573 331 586
 nové číslo 771 175 163

 Bystřice pod Hostýnem
 573 379 119

Na pracovišti v Kroměříži v „Centru pro artroskopii, sportovní traumatologii a ortopedii“ disponujeme operačním traktem v přízemí budovy, kde se nachází moderně vybavený zákrokový sál, anesteziologická přípravna, dospávárna pacientů, místnost pro sterilizaci, denní místnost a čekárna.

Operace provádíme jak v místním znecitlivění tak i v celkové nebo svodné anestezii. Více informací o provádění operací získáte zde.

Tyto operace provádím ve spolupráci se zkušeným anesteziologem MUDr.Dagmar Rumpovou. Složitější výkony vyžadující asistenci provádím společně s ortopedem MUDr. Arnoštem Škrabalem (www.ortopedie-skrabal.cz).

Spolupůsobím dále s fyzioterapeutkou Lenkou Šmídovou (www.fyziosmile.cz).

Výhodou pro pacienty je také možnost využít nabídky spolupracující lékárny U Madony (www.lekarna-madona.cz).

Zajímavé odkazy:

www.ortopedie-skrabal.cz
www.razova-vlna.eu
www.lekarna-madona.cz
www.fyziosmile.cz

Aktualizováno: 7. 12. 2020

• MUDr. Jan Vejrosta •