Centrum pro artroskopii, sportovní traumatologii a ortopedii - pracoviště Kroměříž
a ortopedická ambulance v Bystřici pod Hostýnem

MUDr. Jan Vejrosta

»  kde jsme

Bystřice pod Hostýnem

Budova s ambulancí MUDr. Vejrosty

Budova s ambulancí
MUDr. Vejrosty

Vchod k ambulancím

Vchod k ambulancím
v Bystřici pod Hostýnem

Vchod do budovy

Vchod do budovy
v Bystřici pod Hostýnem

Ambulance v Bystřici pod Hostýnem se nachází na ulici 6. května naproti zdravotního střediska za budovou oční optiky. K zařízení směřují informační hnědé informační tabule s nápisem „Zdravotní zařízení“.

Dostupnost:

Vlakem na trase Valašské Meziříčí – Kojetín, stanice Bystřice pod Hostýnem. Z nádraží cca 1000 m pěšky směr centrum, supermarket Albert.

Autobusem z centrální autobusové zastávky pěšky cca 500 m opět do centra a k supermarketu Albert

Autem při průjezdu Bystřicí pod Hostýnem odbočit u zámku na náměstí TGM, zde doprava kolem Zrůbkovy cukrárny a kolem supermarketu Albert na ulici 6. května.

Kroměříž

Polimedcentrum v Kroměříži

Polimedcentrum v Kroměříži

Vchod do budovy

Vchod k ambulancím Polimedcentra - Budova vpravo

Orientační tabule POLIMEDCENTRA

Orientační tabule POLIMEDCENTRA

Ambulance v Kroměříži a Centrum pro ortopedii, sportovní traumatologii a artroskopii v Kroměříži se nachází v prostorách Polimedcentrum na ulici Moravská (dříve Těreškovové) č. p. 51 v budově patřící dříve JME. Je to zhruba v polovině této ulice, která spojuje kruhový objezd u hřbitova a světelnou křižovatku u fotbalového stadionu. Objekt je naproti vyústění ulice Vrobelova.

Dostupnost:

Vlakem na trase Val. Meziříčí – Kojetín, stanice Kroměříž. Z nádraží cca 2 km pěšky směr sídliště Slovan, za školou Slovan. Lépe však městskou hromadnou dopravou autobusem číslo 4 nebo 6 vystoupit  na zastávce „Slovan-škola“.

Autobusem z autobusového nádraží cca 2 km pěšky směr sídliště Slovan, za školou Slovan. Lépe však městskou hromadnou dopravou autobusem číslo 4 nebo 6 vystoupit  na zastávce „Slovan-škola“.

Autem při průjezdu Kroměříží na kruhovém objezdu na Náměstí Míru odbočit na ulici Velehradskou, následně na oválném kruhovém objezdu u supermarketu Lidl odbočit na ulici Vrobelova, která vyúsťuje přímo naproti Polimedcentra.

Zdravotní sestra Objednávky
 Kroměříž
 staré číslo 573 331 586
 nové číslo 771 175 163

 Bystřice pod Hostýnem
 573 379 119

Na pracovišti v Kroměříži v „Centru pro artroskopii, sportovní traumatologii a ortopedii“ disponujeme operačním traktem v přízemí budovy, kde se nachází moderně vybavený zákrokový sál, anesteziologická přípravna, dospávárna pacientů, místnost pro sterilizaci, denní místnost a čekárna.

Operace provádíme jak v místním znecitlivění tak i v celkové nebo svodné anestezii. Více informací o provádění operací získáte zde.

Tyto operace provádím ve spolupráci se zkušeným anesteziologem MUDr.Dagmar Rumpovou. Složitější výkony vyžadující asistenci provádím společně s ortopedem MUDr. Arnoštem Škrabalem (www.ortopedie-skrabal.cz).

Spolupůsobím dále s fyzioterapeutkou Lenkou Šmídovou (www.fyziosmile.cz).

Výhodou pro pacienty je také možnost využít nabídky spolupracující lékárny U Madony (www.lekarna-madona.cz).

Zajímavé odkazy:

www.ortopedie-skrabal.cz
www.razova-vlna.eu
www.lekarna-madona.cz
www.fyziosmile.cz

Aktualizováno: 7. 12. 2020

• MUDr. Jan Vejrosta •