Centrum pro artroskopii, sportovní traumatologii a ortopedii - pracoviště Kroměříž
a ortopedická ambulance v Bystřici pod Hostýnem

MUDr. Jan Vejrosta

»  ceník

Ceník výkonů

Většina výkonů prováděných v našem zdravotnickém zařízení je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.

Příplatek za nadstandard ve smyslu vyhlášky MZČR:

aplikace ( přiložení ) pryskyřičné fixace

prsty, ruka, zápěstí 150,- Kč
loket 250,- Kč
hlezno 250,- Kč

Ceník zdravotnických služeb neplacených z veřejného zdravotního pojištění:

vyplnění tiskopisu pro účely úrazového pojištění 150,- Kč
vyplnění tiskopisu „posudek o bolestném“ 150,- Kč
lékařská zpráva na vyžádání 150,- Kč
operace v celkové či svodné anestezii – přípatek za krátkodobý pobyt 400,- Kč
operace náhrada předního zkříženého vazu – příplatek za pobyt 1000,- Kč

Pacienti bez platného pojištění:

cena za ošetření či vyšetření je kalkulovaná jako počet bodů za příslušné výkony x 2,- Kč
Zdravotní sestra Objednávky
 Kroměříž
 staré číslo 573 331 586
 nové číslo 771 175 163

 Bystřice pod Hostýnem
 573 379 119

Na pracovišti v Kroměříži v „Centru pro artroskopii, sportovní traumatologii a ortopedii“ disponujeme operačním traktem v přízemí budovy, kde se nachází moderně vybavený zákrokový sál, anesteziologická přípravna, dospávárna pacientů, místnost pro sterilizaci, denní místnost a čekárna.

Operace provádíme jak v místním znecitlivění tak i v celkové nebo svodné anestezii. Více informací o provádění operací získáte zde.

Tyto operace provádím ve spolupráci se zkušeným anesteziologem MUDr.Dagmar Rumpovou. Složitější výkony vyžadující asistenci provádím společně s ortopedem MUDr. Arnoštem Škrabalem (www.ortopedie-skrabal.cz).

Spolupůsobím dále s fyzioterapeutkou Lenkou Šmídovou (www.fyziosmile.cz).

Výhodou pro pacienty je také možnost využít nabídky spolupracující lékárny U Madony (www.lekarna-madona.cz).

Zajímavé odkazy:

www.ortopedie-skrabal.cz
www.razova-vlna.eu
www.lekarna-madona.cz
www.fyziosmile.cz

Aktualizováno: 7. 12. 2020

• MUDr. Jan Vejrosta •